straatbeeld detail toegevoegde constructie toegevoegde constructie detail situatie Utrechtse Baan maquette dakaanzicht - podium naast VNO toren
straatbeeld

Zonnepanelen Min. EZ / Den Haag

Meervoudige opdracht 1996 (1e prijs), in samenwerking met Vera Galis, beeldend kunstenaar.
1000 m2 PV-zonnepaneel wordt als een luchtige voile om de gebouwen gehangen. Zo ontstaat in de stad een enorme zonnekrachtcentrale, terwijl op stedenbouwkundige schaal het gebouw weer aansluit op zijn omgeving (VNO- toren).
 

De gebouwen van Economische Zaken zijn slechts dwergen in vergelijking met de omliggende gebouwen. Door de zonnepaneelconstructie kan het complex zich meten met de omgeving en krijgt het een sterke identiteit. De ruimte tussen gebouw en constructie wordt een atrium van grootse afmetingen, dat onder meer het trottoir van de Bezuidenhoutseweg en het toegangsbordes voor het gebouw omvat.
Het pv-vlies voor de gevel is zeer transparant; toegepast worden kaderloze glazen doorzichtpanelen met zonnecellen van 10 x 10 cm, die 2 cm van elkaar geplaatst worden. De doorzichtpanelen worden ruim uit elkaar geplaatst en weer in grotere gehelen gegroepeerd. Op het dakvlak wordt de ritmiek in een grotere dichtheid voortgezet. Hier is het rendement immers het hoogst. Plaatsing van panelen los van het gebouw maakt een eenvoudige rationele constructie mogelijk. Het buitenste grid is een zeer dun basisframe. Door achter dit grid geleidelijk zwaardere profielen toe te voegen ontstaat uiteindelijk de hoofdconstructie. De shedkap boven het atrium wordt waterdicht uitgevoerd.
Om de voorbijgangers te attenderen op de opbrengst van de zon bedachten we in het voetgangersgebied een bescheiden fontein, waarvan de waterstraal hoger spuit naarmate de zon feller schijnt. Het principe van een luchtige omhulling kan ook toegepast worden op andere gebouwen.
 

opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
ontwerp: Babet Galis, Vera Galis
medewerkers: Han-Willem Visscher
gerealiseerd: niet gerealiseerd
externe bureaus: IMd Raadgevend Ingenieurs, Remko Wiltjer