zicht vanaf Oostpoort zicht vanuit zuidwesten zicht vanaf Sebastiaansbrug doorsnede winkelcentrum plangebied
zicht vanaf Oostpoort

studie Zuidpoortgebied / Delft

De Zuidpoort / Sebastiaansbrug is een belangrijke entree naar het centrum van Delft. Het winkelgebied krijgt een aantrekkelijk gezicht en een verblijfsfunctie. Ligging en maat van de Sebastiaansbrug krijgen door de geplande rotonde weer zin.
 

opdrachtgever: Ondernemersfederatie Delft
ontwerp: Babet Galis i.s.m. LIAG architecten
medewerkers: Jan Abels, Bart Jan vd Brink