Oudste bouwdeel Spekpand Hoofdmassa Spekpand Interieur oudste deel Spekpand Vogelvlucht dichtgeslibde buitenruimte Spekpand Spekpand - Opschonen buitenruimte Referentiebeelden stedelijk binnenhoven

Spekpand / Delft

Het Spekpand, de voormalige sigarenfabriek is nu een gemeentelijk monument. Het pand bestaat uit 3 geschakelde bouwdelen en bevindt zich midden in een bouwblok tussen de Brabantse Turfmarkt en de Koornmarkt.
 

Ondanks de ligging in het hart van de oude binnenstad van Delft, staat de sigarenfabriek sinds de aankoop in1970 vrijwel volledig leeg en ongebruikt. De staat van de gebouwen laat inmiddels te wensen over. De leegstand komt voor een groot deel door de moeilijke bereikbaarheid. De ruimte rondom het Spekpand geheel dichtgeslibd met niet monumentale bijgebouwen, garages en schuren.  Door het ontsluiten van het binnengebied kan voor herbestemming programmatisch aangesloten worden op de sterke functies uit de directe omgeving: bedrijvigheid, wonen, winkels/ galeries. Een toekomstige stedelijke variatie van functies lijkt ook op zijn plaats, echter wel in de context  van de beschutting en rust van de binnenhoven. De begane grond kan ruimte bieden aan meer publieksgerichte functies.  Twee gebouwen domineren de locatie binnen het bouwblok, naast het Spekpand, de voormalige school (eigendom van de gemeente). Door beide gebouwen te betrekken bij de plannen kan het gebied voor het grootste deel ontwikkeld en opnieuw ingericht worden.  De achterzijde van het pand Brabantse Turfmarkt 83, gelegen langs de doorgang, bestaat uit niet monumentale aanbouwen in slechte staat. Na het opschonen stellen wij voor hier een nieuw bouwlichaam te plaatsen dat de doorgang begeleidt en een gezicht maakt naar de toekomstige binnenhoven. De winkels op de begane grond worden hierbij zoveel mogelijk ontzien.
 

opdrachtgever: Erven vastgoed Spek
ontwerp: Babet Galis
medewerkers: Geert Jan Hokke, Jurgen van Wijngaarden