patio - entree OTB verlichting ontvangst ontvangst - vergaderzalen OTB werkruimte situatie
patio - entree OTB

Renovatie TU gebouw OTB / Delft

Wij renoveerden t.b.v. Onderzoeksinstituut OTB de vleugel gelegen aan de Mekelweg en de tussenvleugel. Kenmerkend is het spel van de oorspronkelijke betonnen gevelelementen met de nieuwe glazen huid. Wij ontwierpen tevens het interieur.
 

Het oorspronkelijke Laboratorium voor Analytische Scheikunde dateert uit 1960 en is ontworpen door Van den Broek en Bakema. Kenmerkend zijn de betonnen gevelelementen met een spel van horizontale regels.
Onze ingreep in de gevel omvatte het volledig aanbrengen van een nieuwe 'huid' van glas, geƫmailleerd glas en bouwfysisch stucwerk. In de langsgevels ontstaat een samenspel van de oorspronkelijke betonnen frames en de nieuwe glazen huid. Op deze wijze is dit gebouw, dat een grote koudebrug was, bouwfysisch weer bij de tijd. In de lage tussenbouw zijn grote verticale gevelopeningen gemaakt.
In het interieur van de tussenbouw zijn nieuwe glazen en houten schijven geplaatst, die samen met de bestaande betonschijven een ruime entreehal, vergaderruimte, studiezaal en een interviewcentrum omsluiten. Onder het originele stucplafond met lichtkoepels is een nieuw stalen grid aangebracht, waarin de verlichting en luchtbehandeling is verwerkt.
De nieuwe glazen en houten schijven zijn doorgetrokken tot in de 4-laagse kantoorvleugel, waar ze de oorspronkelijke lineaire gangenstructuur plaatselijk doorbreken. Hierdoor wordt op elke verdieping een entree- en ontmoetingszone gevormd. In deze servicepoints zijn het secretariaat, twee bespreekruimten en ondersteunende functies samengevoegd. Interieur en vast meubilair zijn door ons ontworpen.
 

opdrachtgever: TU Delft FMVG
ontwerp: Babet Galis, Han-Willem Visscher
medewerkers: Maarten 't Hart, Geert Jan Hokke, Richard Smits
gerealiseerd: 2006
aannemer: Van Hoek
externe bureaus: Aronsohn Management, bouwfysica Nelissen Ingenieursbureau,
  constructeur CIHR adviezen
fotografie: Axel Smits foto 4