Voormalige school Gevel schoolgebouw Toegang school Referentiebeelden stedelijk binnenhoven

RK Mulo Koornmarkt / Delft

Verscholen tussen Koornmarkt en Brabantse Turfmarkt ligt de voormalige R.K. M.U.L.O. school. Het schoolgebouw is in 1913 gebouwd naar ontwerp van de Delftse architect E.H. Luxemburg. Het is moeilijk voor het voormalige schoolgebouw een duurzame bestemming te vinden. Dit komt voor een groot deel door de moeilijke zichtbaarheid en bereikbaarheid. Het complex ligt in het binnengebied van een groot bouwblok dat is opgedeeld in percelen van verschillende eigenaren die onderling beperkt verbonden zijn.
 

Door het ontsluiten van het binnengebied kan voor herbestemming programmatisch aangesloten worden op de sterke functies uit de directe omgeving: bedrijvigheid, wonen, winkels/ galeries. Een toekomstige stedelijke variatie van functies lijkt ook op zijn plaats, echter wel in de context  van de beschutting en rust van de binnenhoven. De begane grond kan ruimte bieden aan meer publieksgerichte functies.  Twee gebouwen domineren de locatie binnen het bouwblok, naast het schoolgebouw, het Spekpand, de voormalige sigarenfabriek. Door beide gebouwen te betrekken bij de plannen kan het gebied voor het grootste deel ontwikkeld en opnieuw ingericht worden. 
 

opdrachtgever: Gemeente Delft
ontwerp: Babet Galis
medewerkers: Geert Jan Hokke, Jurgen van Wijngaarden