Hollandse Brug over Zilverstrand Muiderberg watersportvereniging Almeerderzand vogelvlucht A6 vanuit noordoostelijke richting zicht langs de Hollandse Brug fragment bovenaanzicht wegtracé situatie aanzicht en stalen portalen
Hollandse Brug over Zilverstrand

Hollandse Brug / Almere

Ons prijsvraagontwerp voor de uitbreiding van de Hollandse Brug markeert de overgang van het oude naar het nieuwe land met een robuuste én  elegante dubbele brug. De automobilist op het onderste, bestaande wegdek ervaart een ruimtelijke poort, waarbij zicht op het water behouden blijft. De automobilist op het bovenste, toegevoegde wegdek ervaart een weids panorama.
 

Het naast elkaar leggen van alle geplande spoor- en wegverkeer leidt tot een meer dan 100m brede baan infrastructuur. Het water wordt door de meeste weggebruikers niet meer ervaren, de gebruikers van het water zullen de brug ervaren als een lange donkere tunnel. In ons voorstel wordt de nieuwe weg boven de bestaande brug uitgevoerd. Deze nieuwe brug markeert voor de weggebruiker op 2 wijzen de overgang tussen het oude en het nieuwe land. De automobilist die bovenlangs rijdt, ervaart plotseling een weids vergezicht over die geheel andere wereld. De automobilist die over het lage wegdek rijdt ervaart vanuit beide richtingen de nieuwe constructie als een grote ruimtelijke poort die een entree aanduidt. Het bestaande deel van de Hollandse Brug en het toegevoegde deel vormen samen een nieuw geheel, een eenheid. Daar waar de bestaande constructie alleen in langsrichting van de weg een aantal overspanningen kent om het water te overbruggen, omvat de nieuwe brug juist relatief grote dwarsoverspanningen, uitgevoerd in staal, waarover vervolgens de 'normale' betonnen brugelementen geplaatst worden.
 

opdrachtgever: Rijkswaterstaat
ontwerp: Babet Galis, constructeur Remko Wiltjer
medewerkers: Jurgen Van Wijngaarden
gerealiseerd: prijsvraag 2009
externe bureaus: IMd Raadgevend Ingenieurs, Remko Wiltjer