straatgevel entree patio patio luifel entree hal entree parkeerplein detail entree situatie
straatgevel

Sun Microsystems / Amersfoort

De beide kantoorvleugels zijn geordend rondom een centrale open ruimte; een patio. Deze loopt door in de entreehal, een transparante, dubbel-hoge ruimte. De centrale hal en de patio vormen tezamen het hart van het gebouw. Voor de hal ontwierpen wij de ontvangstbalie en inrichting.
Genomineerd voor de architectuurprijs van Amersfoort 2003.
 

Het hoofdkantoor voor Sun Microsystems Nederland, direct gelegen aan rijksweg A1, bestaat uit twee kantoorvolumes, vier en zes lagen hoog, die op de koppen zijn verbonden door een tweelaags transparant volume; de centrale hal. De kantoorvolumes zijn haaks op de snelweg gepositioneerd; dat geeft een minder dwingend uitzicht op het langsrijdend verkeer. Voor een goede bezonning van de patio is het zuidoostelijke kantoorvolume lager gehouden dan het noordwestelijke deel. De centrale patio heeft een belangrijke rol als entreeplein. De parkeerplaats voor de kantoren ligt verdiept waardoor het entreebordes opgetild lijkt. (ca. 0,8 m.). Hierdoor ontstaat er vanuit het gebouw vrij zicht over de auto's heen. De twee kantoorvolumes zijn uitgevoerd in twee kleuren metselwerk. In de langsgevels is een grid van stalen lijnen en zonwerende aluminium schoepen geplaatst. De gevels aan de patiozijde zijn uitgevoerd met glasachtige lichte panelen in combinatie met houten elementen. Stalen luifels met houten latten, grenzend aan de patio en langs de centrale hal, weren het directe zonlicht en zorgen voor een ruimtelijke omkadering van interieur en patio. Een deel van de parkeerplaatsen is gerealiseerd met het Compark parkeersysteem. Bij dit systeem worden auto's op plateaus gereden waarna zij volautomatisch in twee lagen verdiept worden geparkeerd.
 

opdrachtgever: Lithos Bouw Amersfoort
ontwerp: Babet Galis, Han-Willem Visscher
medewerkers: Maarten 't Hart
gerealiseerd: 2003
aannemer: Lithos Bouw
fotografie: Harry Noback Architectuur Fotografie