follies maken groene, architecturale promenade glazen plantenkas met portalen bovenleiding

Hofbogen / Rotterdam

De visie van het groene wandellint boven de stenige straten van Noord, is al lange tijd aansprekend. Nu is van belang te zoeken naar mogelijkheden het dak daadwerkelijk toegankelijk te maken. ‘Stations’, hoofdentrees bij stedenbouwkundige knopen, worden voorzien van trappenhuis met lift. We hebben ‘Station Zoho’, de hoofdentree bij de kruising met de Teilingerstraat, verbeeld als verticaal park met hangende tuinen. Een paviljoen in de sfeer van horeca.
 

Als het dak eenmaal op een aantal ‘hoofdstations’ ontsloten is, stellen we de ontwikkeling van een groene ‘promenade architecturale’ voor. Ruimtelijke beleving en programma langs de wandelroute middels verspreide kleine paviljoens en follies, opgetild of geplooid om het smalle wandelpad. Deze kunnen de wandelroute faciliteren, verbonden zijn met ruimtes onder de bogen, gevarieerd in gebruik en ontwerp. Bij een opgang vanaf het beschutte Ammersooise plein tonen we een idee van een grote glazen kas opgebouwd uit portalen van de voormalige bovenleiding van het spoor.

In het constructieve ontwerp van constructeur Remko Wiltjer wordt de verticale belasting van de nieuwe bebouwing volledig opgenomen door de bestaande constructie en fundering van de Hofbogen. Horizontale stabiliteit wordt opgenomen door toegevoegde constructies met nieuwe fundering ten behoeve van trappenhuizen.
 

ontwerp: Babet Galis
medewerkers: Jurgen van Wijngaarden
externe bureaus: constructeur Remko Wiltjer IMd Raadgevende Ingenieurs