schets met woonconcepten en plein situatie en programma ontwikkelingsstadia schets binnengebied raw spaces gevels

1e prijs 'Zo wil ik wonen' / prijsvraag

Onder druk van de kredietcrisis is de woningmarkt veranderd. De initiatiefnemers van de ideeënprijsvraag ‘Zo wil ik wonen’ willen professionals op de woningmarkt stimuleren om beter te voldoen aan de behoeften van consumenten. EGO beschrijft een strategie waarbij iedereen die van mening is op een locatie waarde te kunnen creëren, deel kan nemen.
 

Inzendteam: Galis Architektenburo: Han Willem Visscher en Visie-R: Ruud Stemerdink Uit het juryrapport: 'EGO wordt tot prijswinnaar gekozen vanwege de kritische houding ten opzichte van de betrokken disciplines en de gedegen procesbeschrijving.' 93 Combinaties ontwikkelaar / architect deden mee, waarvan 3 inzenders de 1e prijs delen. De vernieuwende strategie van EGO wordt in de inzending geillustreerd met een casestudie van een bedrijventerrein aan de Loosduinse Vaart te Den Haag. Het sleutelbegrip van (L)EGO is meervoudig opdrachtgeverschap. Het is op korte en lange termijn belangrijk dat huidige eigenaars van te transformeren bedrijventerreinen in staat gesteld worden om waarde te kunnen creëren: als ondernemer, of als gebruiker/consument. Elke locatie zal intrinsiek moeten worden beoordeeld op mogelijkheden tot waardecreatie voor de deelnemer. Dat kan de huidige eigenaar en/of de toekomstige eigenaar zijn. Kennis ontwikkelen over de omgeving, inventariseren van wensen is het nieuwe credo voor de ontwikkelaar. Professionals zijn de dragende krachten en consumenten kunnen kiezen uit een spectrum van vrije kavel tot een afgebouwd huis. Bij voldoende eigenbelang ontstaat een gemeenschappelijk belang. Mensen willen zekerheid. Zekerheid over de eindkwaliteit is het (gemeenschappelijke) individuele belang.
 

opdrachtgever: NEPROM/BNA/Nederland wordt anders