extra verdieping met dakomlijsting entreegevel

Datacentrum / Amsterdam

Een bestaand bedrijfsgebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid tot een datacentrum met een oppervlakte van 6500 m2 ten behoeve van een Amerikaans databedrijf.
 

Onze werkzaamheden betreffen het ontwerpen, uitwerken en begeleiden van alle bouwkundige aanpassingen en het inpassen van de benodigde installaties. Op een zijvleugel is hiervoor een extra verdieping gerealiseerd. Op het dak werden grootschalige installaties aangebracht; hiervoor is een nieuwe dakomlijsting ontworpen, die zorgt voor een visuele omkadering. Wij verzorgen tevens de stukken voor de bouwvergunning, welstandstoets en de aanbesteding van het project.
 

opdrachtgever: Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk
ontwerp: Babet Galis
medewerkers: Maarten 't Hart, Jurgen van Wijngaarden, Geert Jan Hokke
externe bureaus: bouwmanagement: Aronsohn