Wageningen UR Datacenter / Wageningen

Ontwerp voor Tender – niet gerealiseerd
Het gesloten karakter van het datacenter is uitgangspunt voor de ontwikkeling van de gevels. Door deze gesloten gevels consequent te voorzien van repeterende lamellen, niet alleen voor de dichte massa van het datacenter maar ook  voor de installaties op het dak, krijgt het gebouw een duidelijke hoofdvorm zonder uitstulpingen. 
 

Het ondoordringbare, robuuste karakter van het gebouw is uit oogpunt van veiligheid een belangrijke eigenschap voor een datacenter. Daarnaast vraagt de locatie op de campus om uitstraling van het gebouw in relatie tot de omgeving. Gezien de ligging in het groen van het datacenter, zien wij in de toepassing van beplanting tegen de gevels de uitgelezen mogelijkheid om de nieuwbouw te verzachten en in te passen in zijn omgeving.
 

opdrachtgever: Universiteit Wageningen
ontwerp: Babet Galis
medewerkers: Maarten 't Hart, Geert Jan Hokke, Jurgen van Wijngaarden
aannemer: J.P. van Eesteren B.V.
externe bureaus: Croon Elektrotechniek
  Wolter & Dros werktuigbouwkundige installaties